Visie op Bloemendal

Bloemendal is de nieuwste uitbreiding van Barneveld. Het nieuwbouwplan zal rond 2030 afgerond zijn; in totaal staan er dan 1.550 woningen verdeeld over 7 woongebieden. Bloemendal wordt een groene en waterrijke woonwijk. En omgeven door natuur, waarbij we veel aandacht hebben voor (het behoud van) biodiversiteit. Bovendien wordt het een duurzame wijk: alle woningen worden bijna energieneutraal gebouwd. De wijze waarop je leeft, woont en hoe je omgaat energie kan ervoor zorgen dat je straks zelfs volledig energieneutraal woont.

Architectuur passend bij de natuur

De woningen in Bloemendal zijn verbonden met de natuur daaromheen. We werken met natuurlijke materialen en tinten, om die samenhang te vergroten. Dus geen knalgeel, maar eerder aardse kleuren. Bovendien is de natuur eigenzinnig, met een gevarieerde uitstraling. Daarom worden de woningen ook niet neergezet als rechte blokken, maar juist met veel afwisseling in opstelling, type en gevels.

image alt

Samen met de natuur

Bloemendal wordt een natuurinclusieve wijk. Dat betekent dat hier niet alleen mensen wonen, maar ook planten en dieren. Het vele groen en water in de wijk maakt het gebied aantrekkelijk om in te leven voor zowel mens, dier als plant. Het draagt ook bij aan de biodiversiteit. Bomen, struiken en kruiden bieden een leef- en voedselgebied voor diersoorten als de huismus, gier- en huiszwaluw en diverse vleermuizen. We behouden ze graag in dit gebied. Daarom komen er voor hen nestvoorzieningen in de wijk. Ook andere diersoorten als egels, bijen en talloze andere vogels hebben profijt van natuurinclusief bouwen. Zie jij ze straks rondscharrelen of -vliegen?

image alt

Een wijk voor iedereen

Bloemendal is echt een wijk voor iedereen. Een groene en gezonde wijk, waarin je alleen of juist mét anderen kunt sporten, spelen, bewegen en waar je zelfgekweekte groente en fruit kunt eten. Een wijk in het dorp Barneveld, waar mensen met elkaar begaan zijn, waar veel uiteenlopende mensen en huishoudens thuis zijn. Ongeacht hun verschillende leeftijden, gezinssamenstelling of persoonlijke achtergrond delen ze hun liefde voor deze bijzondere plek.

image alt

Voorop lopen in duurzaamheid

We gaan in Nederland langzaam over naar duurzame energievoorziening. Barneveld wil hierin voorop lopen met de nieuwe wijk Bloemendal. De woningen in Bloemendal worden aardgasloos en bijna energieneutraal (BENG) gebouwd. Het streven is volledig energieneutraal. En dat is mogelijk: met de inzet van zonnepanelen, het reduceren van energiegebruik door goede isolatie van de woningen, het stimuleren van het gebruik van elektrische auto’s en deelauto’s en goede voorlichting ten aanzien van energie- en waterverbruik.

Onze kijk op Bloemendal Visie
Wat is de planning? Planning Bloemendal