Starterslening voor woning met toewijzingscriteria

3 september '21

Gemeente Barneveld verstrekt nog steeds startersleningen voor kopers die voor het eerst een woning kopen (bestaand of nieuw) en die op basis van hun 1e hypotheek net de financiering niet rondkrijgen. De aanschafwaarde is max. € 300.000. Hier zijn voorwaarden aan verbonden, zoals dat de koper (of tenminste 1 van beide als het om een stel gaat) uit gemeente Barneveld moet komen of in de gemeente Barneveld moet werken. Daarnaast kan er maar beperkt sprake zijn van meerwerk bij de nieuwbouwwoning. Deze is begrensd op € 10.000 (waarvan minimaal € 5.000 voor verduurzamingsmaatregelen).

Meer informatie
  Meer nieuws lezen
  Naar het woningaanbod